Inauguration du Consulat de Pologne à Montpellier
We wtorek 19-ego maja, o godz. 18-ej w „Domu Stosunków Międzynarodowych” w Montpellier, odbyło się uroczyste otwarcie Konsulatu Honorowego Rzeczypospolitej a także nominacja Konsula Honorowego w osobie Daniela KAN-LACASA. Konsul Honorowy pełni funkcje administracyjne wobec polskich emigrantów i reprezentacyjne w wymianie gospodarczej i kulturalnej z Francją.
Obecny na uroczystości Ambasador Andrzej Byrt spotkał się z delegacjami polskich stowarzyszeń działających w departamentach Aude, Gard, Hérault i Pyrénées-Orientales. W swojej wypowiedzi gorąco zachęcał Polaków do działalności w kierunku rozwoju i upowszechniania polskiej kultury i języka polskiego.
Uroczystość podkreśliła muzycznym akcentem solowa skrzypaczka Orkiestry Narodowej w Montpellier pani Dorota Anderszewska wykonując wybrane utwory Henryka Wieniawskiego.
Adres:
Daniel Kan-Lacas
Consul honoraire de la République de Pologne
32, rue de la République
34 000 Montpellier
Mardi 19 mai à 18h00 à la maison des Relations Internationales, à Montpellier, sept personnes de l’Association ont participé à la cérémonie d‘ouverture du Consulat Honoraire de la République de Pologne et de nomination de M. Daniel KAN-LACAS aux fonctions de Consulat honoraire. Il a pour rôle l’assistance administrative aux immigrants polonais et la représentation dans des échanges économiques et culturels avec la Pologne.
M. Andrzej Byrt, Ambassadeur de Pologne en France, a rencontré des représentants des associations polonaises de l’Aude, du Gard, de l’Hérault et des Pyrénées Orientales. A travers son échange avec les personnes présentes, il a encouragé les Polonais aux actions qui mènent à entretenir et développer la culture et la langue polonaise.
Madame Dorota Anderszewska, violon solo supersoliste à l’Orchestre National de Montpellier, a embelli cette rencontre par l’interprétation des deux œuvres musicales de H. Wieniawski.
Adresse :
Daniel Kan-Lacas
Consul honoraire de la République de Pologne
32, rue de la République
34 000 Montpellier