parents enfants

Drodzy przyjaciele,
Na każdym z naszych spotkań, rodzice, członkowie stowarzyszenia dopytują się o działalność poświęconej dzieciom. Mogę udzielić tylko jednej odpowiedzi: «brak nam jest rodziców chętnych do zaangażowania się w tego typu działalność.”
Fakt, że nasze stowarzyszenie pragnęłoby przekazać dzieciom polskie dziedzictwo kulturalne i język polski niestety bez aktywnego udziału i zaangażowania rodziców możemy niewiele.
W Montpellier istnieje i działa „szkółka polska” dla dzieci. Ich rodzice przygotowują program nauki i starają się go przekazać dzieciom dostosowaną metodą pedagogiczną (gry, zabawy).
Czy jest to możliwe w Perpignan? Myślę, że TAK.
Nasze Stowarzyszenie posiada statut legalny, dzięki któremu może pomòc w organizacji działalności pedagogicznej, wynająć salę, dostarczyć środki dydaktyczne, ubezpieczyć działalność, wystąpić o pomoc materialną do Konsulatu.
Apeluję do rodziców i czekam na ich propozycje!
Lucja BIGATA-ZDANOWICZ
Przewodnicząca

AMICALE POLONAISE en PAYS CATALAN
54, Chemin de Torremila 66 000 Perpignan
Tel: 04 68 63 91 94   e-mail:    amicale.polonaise.pays.catalan@gmail.com

c'était à Noël

c’était à Noël

Chers Amis,

A l’occasion des différentes animations, plusieurs parents nous demandent régulièrement s’il existe des animations pour les enfants ?
Question à laquelle je me retrouve malheureusement toujours obligée de donner la même réponse : « Nous n’avons pas de parents qui seraient à ce jour engagés dans cette démarche ».
Notre Association est soucieuse de transmettre la connaissance de la langue, de la culture et des traditions polonaises, mais concernant les activités s’adressant aux enfants, nous ne pouvons hélas rien mettre en place l’implication active des parents pour nous y aider.
J’ai appris qu’il existe à Montpellier une « petite école polonaise » pour les enfants de parents polonais soucieux de transmettre leurs traditions. Quelques parents réunissent leurs enfants et, après avoir préparé le « programme », enseignent de façon ludique le polonais aux enfants.
Cela est-il possible aussi à Perpignan ? Je pense que OUI.

Notre Amicale, de par son statut, peut aider à structurer ce qui est le plus difficile : trouver la salle, développer des moyens didactiques, utiliser la couverture par notre assurance, obtenir l’aide du Consulat…
Je m’adresse aux parents : nous sommes ouverts à toute proposition !

Lucja BIGATA-ZDANOWICZ
La Présidente

AMICALE POLONAISE en PAYS CATALAN
54, Chemin de Torremila 66 000 Perpignan
Tel: 04 68 63 91 94     e-mail:  amicale.polonaise.pays.catalan@gmail.com