Członkowie zarządu:

Prezydent
Lucja BIGATA-ZDANOWICZ
 
Zastępca Prezydent
Sylviane RANDON
 

Skarbnik
Marguerite MARTI

Sekretarz
Wiesława FIX