PROGRAM DZIALALNOSCI

 • Sobota 6 –go października 2018 od 10-ej do 12-ej udział naszego Stowarzyszenia w « LA FÊTE DES QUARTIERS», Place Magenti, Haut Vernet w Perpignan

 

Z tej okazji będziemy mieli polskie stoisko a grupa „POLANIE” wykona kilka polskich pieśni ludowych.

Zapraszamy szczególnie Polaków, ponieważ będzie możliwość wypożyczenia polskich książek dla dorosłych i dla dzieci.

 

 • Niedziela 14-go października 2018 od 18-ej do 21-ej :Spotkanie z cyklu : « Spacerem po Polsce » Regiony : SUDETY i KARKONOSZE , – ich specyfika geograficzna  i budowle   świadczące  o drugiej wojnie światowej. »,

 Na zakończenie wspólny aperitif.

 

 • Sobota 24-go listopada 2018 od 14-ej do 19-ej: Warsztaty « Kuchnia Polska », z degustacja polskiego dania, obranego jako temat warsztatów.

UWAGA: daty spotkań: 14-go października i 24-go listopada będą potwierdzone, gdy tylko merostwo da nam odpowiedz na złożoną prośbę o przydzielenie sali

 • Sobota 22-go grudnia 2018 od 15-ej do 19-ej spotkanie Bozonarodzeniowe z podwieczorkiem i kolędami wraz z szopka w wykonaniu prze dzieci.

Staramy się również o mszę świętą po polsku.

 

 • Niedziela 13 Stycznia 2019 od 15-ej do 19-ej Karnawał dla dzieci: zabawne, przyjemne i smakowite spotkanie dla dzieci.

 

 • Sobota 16 Lutego 2019 od 17h00 do 19h00 – WALNE ZGOMADZENIE naszego stowarzyszenia

 

 

PROGRAMME

 • 6 octobre 2018 – de 10h00 à 12h00 participation de notre association à la fête des quartiers, Place Magenti, Haut Vernet à Perpignan

A cette occasion nous tiendrons un stand et le groupe POLANIE interprètera quelques chants polonais.

Nous invitons particulièrement les polonais car à cette occasion il y aura la possibilité d’emprunter

les livres polonais pour les adultes et les enfants.

 

 • Dimanche 14 octobre 2018  de 18h00 à 21h0Rencontre du cycle : « Ballade Polonaise » « Les régions SUDETY et KARKONOSZE leur curiosités géographiques et leur édifices- témoins de la 2ème guerre mondiale »  suivie d’un apéritif.
 • Samedi 24 novembre 2018 de 14h00 à 19h00Atelier « La cuisine polonaise » suivie de dégustation d’un plat polonais.

Les dates de ces deux premières rencontres vous seront confirmées dès que la mairie nous donne sa réponse.

 

 • Samedi 22 décembre 2018 de 15h00 à 19h00rencontre de Noël avec le gouter et la crèche de Noël présentée par les enfants et espérant, une messe en polonais
 • Dimanche 13 janvier 2019 de 15h00 à 19h00Carnaval pour les enfants : une rencontre ludique et gourmande
 • Samedi 16 février 2019 de 17h00 à 19h00Assemblée Générale de l’association