“Dwujęzyczność w pytaniach i odpowiedziach.” Anny Martowicz to świetny tekst dający odpowiedzi na chyba wszystkie pytania rodziców dzieci dwujęzycznych.

Autorka bierze pod uwagę niuanse i różnorodność środowiskową rodzin mieszanych oraz podsuwa proste i jasne rozwiązania oraz style zachowań w trudnych sytuacjach związanych z wychowywaniem dwu- lub trzyjęzycznego dziecka.

Wskazówki poparte są wynikami badań i wbrew pozorom dają rodzicom sporą możliwość wyboru. 

Autorka wychodzi z założenia, że każda rodzina jest inna i ma prawo taką być i dla każdej rozwiązanie może być nieco inne, podkreśla, że najważniejszy jest dobry kontakt emocjonalny z własnym dzieckiem i przyjazne środowisko sprzyjające jego rozwojowi. Tekst omawia w skrócie przepisy prawne dotyczące używania języka mniejszości w danym kraju.

Mimo trudności w utrzymaniu na równym poziomie umiejętności posługiwania się wieloma językami autorka podkreśla płynące z tego niewątpliwe korzyści.

Zapraszam do lektury :

http://www.lyon.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/dwujezycznosc_w_pytaniach_i_odpowiedziach

Przebywając poza granicami Polski istnieje możliwość kształcenia dzieci według polskiej podstawy programowej.

1°  Jedną z takich możliwości daje platforma Polskie Szkoły Internetowe Libratus.

Jest to projekt dla polskich dzieci w wieku 5-15 lat, które mogą korzystać z kształcenia w trybie nauczania domowego zgodnie z polską podstawą programową oraz wspiera rodaków za granicą w edukacji dzieci.

Do projektu mogą zostać zapisane dzieci, które posiadają:

  • polski numer PESEL
  • opinię polskiej, publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (spotkanie z psychologiem organizowane jest online)
  • polski adres zameldowania
  • oraz na dzień złożenia wniosku i otrzymania decyzji zamieszkują w Polsce (to założenie nie jest konieczne).

Ten system edukacji opiera się na nauczaniu przez internet z pomocą interaktywnych materiałów. Uczniowie uczą się w swoim rytmie języka polskiego, matematyki i języka angielskiego i raz w tygodniu spotykają się ze swoim nauczycielem online, by podsumować indywidualną naukę. W okresie świąt udostępniane są dodatkowe atrakcyjne zajęcia i materiały.

Warunkiem uzyskania polskiego państwowego świadectwa szkolnego i promocji do następnej klasy jest zaliczenie egzaminu klasyfikacyjnego.

Niestety w związku ze zmianami w polskim prawie oświatowym, które weszły w życie z dniem 1.09.2017 r., zapis do projektu Libratus został znacznie ograniczony.

“Polonijka” powstała po to, aby dzieci z całego świata mogły uczyć się języka polskiego pomimo zmian wprowadzonych w polskim prawie oświatowym,

Polonijka jest odpłatnym projektem, który pozwala na realizowanie polskiego programu nauczania w oparciu o platformę Polskich Szkół Internetowych Libratus.

Podstawowa kwota za rok nauki w Polonijce wynosi 2999zł (839 USD, 719 EUR, 629 GBP).

Istnieje możliwość skorzystania ze stałych rabatów: dla rodzeństw oraz zerówkowiczów, w wysokości odpowiednio 1500zł i 1000 zł (420 USD i 280 USD, 360 EUR i 240 EUR, 300 GBP i 200 GBP) oraz rabatów tymczasowych.

Zapraszam do lektury:

https://www.libratus.edu.pl

            2° Inną możliwość kształcenia dzieci w systemie polskim za granicą daje

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ; jest to organizacja rządowa, która wspiera rodziców za granicą.

Istnieje możliwość kształcenia dziecka według RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA oraz UZUPEŁNIAJĄCEGO PLANU NAUCZANIA.

Zapisu można dokonać na odległość przesyłając niezbędne dokumenty na adres w Warszawie.

W razie pytań ośrodek udostępnił adres mailowy : ksztalcenienaodleglosc@orpeg.pl (z dopiskiem „Rekrutacja 2018” w temacie wiadomości)

oraz numery telefonów :

Tel: +48 22 622 37 92, +48 22 622 37 93 – sekretariat

Tel: 22 4691114 – Wojciech Balcerzak – KNO

Tel: 22 4691107 – Marta Wolszczak – KNO

 

Kształcenie w ORPEG jest bezpłatne.

ORPEG nie prowadzi rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się uczniów z rocznika 2011 i 2012.

Zachęcam do lektury ich strony internetowej :

http://www.orpeg.pl

3° Korzystając z przepisów prawnych dających możliwość kształcenia dzieci w trybie nauczania domowego zgodnie z polską podstawą programową można skontaktować się z wybraną szkołą w Polsce i ustalić z dyrekcją zasady przystąpienia do tego trybu nauczania. 

Zachęcam i gorąco polecam –

 

 

Marta, mama drugoklasistki i zerówkowicza w trybie nauczania domowego Polskich Szkół Internetowych Libratus.