cours sur le corps

 

            Cours de Français

 

cours de françaisPanie i Panowie, członkowie Stowarzyszenia

 

Stowarzyszenie organizuje kurs jezyka francuskiego dla nowo przybyłych z Polski.

Kurs jest przeznaczony dla osób polskojęzycznych zainteresowanych poznaniem i nauką języka francuskiego.

Jego celem jest szybkie usamodzielnienie się w życiu osobistym i zawodowym, jak również zintegrowanie się, które są warunkami niezbędnymi do poczucia szczęścia i akceptacji przez otoczenie.

Kursy są prowadzone według prostych zasad pedagogicznych, które nadają im przyjemnego charakteru, pomagają w osluchaniu się z językiem francuskim i dzięki metodzie współuczestnictwa kursantów i konwersacji, szybko i skutecznie prowadzą do praktyki języka.

Kurs odbywa się w soboty rano w sali byłego merostwa dzielnicy Haut Vernet w Perpignan, przy ulicy: Avenue de l’Aérodrome. Informacje i zapisy, telefonicznie lub pocztą mailową.

AMICALE POLONAISE en PAYS CATALAN

54 Chemin de Torremila  66 000 Perpignan

                                                                                                                  Tel:  04 68 63 91 94                                                    amicale.polonaise.pays.catalan@gmail.com

 

 

Chers adhérentes, chers adhérents,

 

L’association a mis en place un cours de Français Langues  Etrangères  pour les nouveaux arrivants de Pologne.

Ce cours s’adresse à toute personne de langue polonaise souhaitant découvrir la langue française.

L’objectif est de devenir autonome rapidement dans la vie comme au travail, de réussir son intégration, de se sentir accepté.

Une pédagogie pratique, ludique et efficace est utilisée. Il ne s’agit pas ici de faire de la littérature, mais plutôt de diversifier les activités, de manière participative afin de provoquer le déclic de la langue, du plaisir à apprendre, et des progrès  notables rapidement.

Les cours se déroulent tous les samedi matins à la salle municipale du Haut Vernet Av. de L’Aérodrome à Perpignan.

Pour tous renseignements, inscriptions, merci de vous adresser par téléphone ou e-mail.

KURSY JEZYKA FRANCUSKIEGO

             COURS DE FRANCAIS

 

 

PLAN ZAJEC DRUGIEGO KWARTALU

LE PLANNING DES COURS DU SECOND TRIMESTRE

 

W soboty :

Les samedis :

10/01/2015 de 9:00 à 11:00

17/01/2015 de 9:00 à 11:00

24/01/2015 de 9:00 à 11:00

31/01/2015 de 9:00 à 11:00

07/02/2015 de 9:00 à 11:00

 21/02/2015 de 9:00 à 11:00

28/02/2015 de 9:00 à 11:00

07/03/2015 de 9:00 à 11:00

14/03/2015 de 9:00 à 11:00

21/03/2015 de 9:00 à 11:00

28/03/2015 de 9:00 à 11:00

11/04/2015 de 9:00 à 11:00