„Już  karnawał włożył maskę,

drzwi  otworzył z  hukiem,z  trzaskiem…

Wpadł  jak wicher  do  pokoju…

W  czym? W  karnawałowym stroju!”    

 

Drodzy Rodzice,
dnia 13-go lutego 2016 w godzinach od 14:00 do 18:00

w sali „Al Sol” (Rue Jardin Saint Louis; ta sama sala, w której świętowaliśmy Andrzejki) odbędzie się

Zabawa karnawałowa dla dzieci powiązana z konkursem z nagrodami na najlepszy kostium. 
Proponujemy, aby rodzice uczestniczący w zabawie mieli na sobie element przebrania (np. kapelusz, makijaż, okulary).

Rodziców prosimy o przygotowanie wypieków na podwieczorek dla dzieci; stowarzyszenie oferuje napoje.

Dzieci rodziców, którzy opłacili składkę na rok 2016 – są zwolnione od opłat; od dzieci rodziców niestowarzyszonych pobieramy 4€ za dziecko. Opłaty przyjmujemy na miejscu (możliwość również opłacenia składki rocznej).

 

Zapisy niezbędne do 11 lutego 2016 : mailem, pocztą lub telefonicznie.

 

Przypominamy, ze jest to spotkanie dla dzieci, podczas którego obecność przynajmniej jednego z rodziców jest obowiązkowa. 

Serdecznie zapraszamy !

 

Chers Parents,

 

Le 13/02/2016 du 14h – 18h à la salle AL SOL

(Rue Jardin Saint Louis, là où il y avait Andrzejki) aura lieu

le Carnaval pour les enfants

avec le concours récompensé pour le meilleur déguisement.

 

Nous proposons que les parents y participent également en utilisant un des éléments de déguisement (p.ex. : le chapeau, le maquillage, les lunettes…).

Nous demandons les parents de préparer les gâteaux pour le goûter des enfants, l’Amicale offre les boissons.

 

L’entrée gratuite pour les enfants dont les parents ont versé la cotisation en 2016,

4euros par enfant des non cotisants.

Le règlement s’effectuera sur place (il y a aussi la possibilité de régler la cotisation annuelle sur place).

 

Les inscriptions sont obligatoires jusqu’au 11/02/2016 par mail, par courrier ou par téléphone.

 

Nous vous rappelons que c’est une rencontre pour les enfants pendant laquelle la présence d’au moins d’un parent est obligatoire.

 

Bienvenue !