octobre 2019
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
30 septembre 2019 1 octobre 2019 2 octobre 2019 3 octobre 2019

Catégorie: General18 06 30 103010: Répétition du groupe de chants "Polanie"

18 06 30 103010: Répétition du groupe de chants "Polanie"
4 octobre 2019 5 octobre 2019

Catégorie: General9 09 30 103010: Fête de quartier

9 09 30 103010: Fête de quartier
6 octobre 2019
7 octobre 2019 8 octobre 2019 9 octobre 2019 10 octobre 2019

Catégorie: General18 06 30 103010: Répétition du groupe de chants "Polanie"

18 06 30 103010: Répétition du groupe de chants "Polanie"
11 octobre 2019 12 octobre 2019

Catégorie: General9 09 00 100010: Sortie rando à Leucate

9 09 00 100010: Sortie rando à Leucate
13 octobre 2019
14 octobre 2019 15 octobre 2019 16 octobre 2019 17 octobre 2019

Catégorie: General18 06 30 103010: Répétition du groupe de chants "Polanie"

18 06 30 103010: Répétition du groupe de chants "Polanie"
18 octobre 2019 19 octobre 2019

Catégorie: General10 10 00 100010: Cours de Polonais

10 10 00 100010: Cours de Polonais

Catégorie: General14 02 00 100010: Atelier culinaire

14 02 00 100010: Atelier culinaire
20 octobre 2019
21 octobre 2019 22 octobre 2019 23 octobre 2019 24 octobre 2019

Catégorie: General18 06 30 103010: Répétition du groupe de chants "Polanie"

18 06 30 103010: Répétition du groupe de chants "Polanie"
25 octobre 2019 26 octobre 2019 27 octobre 2019
28 octobre 2019 29 octobre 2019 30 octobre 2019 31 octobre 2019

Catégorie: General18 06 30 103010: Répétition du groupe de chants "Polanie"

18 06 30 103010: Répétition du groupe de chants "Polanie"
1 novembre 2019 2 novembre 2019

Catégorie: General10 10 00 110011: Cours de Polonais

10 10 00 110011: Cours de Polonais
3 novembre 2019